NederlandsEMMA

Centrum voor Wereld, Vrede en Milieu

Cremerstraat 245

Utrecht

enter

EMMA's ingang bij de buren De VN-vlag naast EMMA Het EMMA-pand

Preambule Stichting EMMA

De Stichting zal zich laten leiden door artikel 1 van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens:

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren; zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander te gedragen in een geest van broederschap".

De stichting zal met inachtneming van bovenstaand artikel streven naar een
werkbare relatie tussen wereldburgers die allereerst berust op
welwillendheid, openheid en vertrouwen.