EMMA in Vogelvlucht

(de naam EMMA |straatkant |plattegrond | gebruik )


De naam EMMA

De naam EMMA hebben wij oorspronkelijk ontleend aan de naam van de Koningin Emma Groep van Scouting Nederland. Koningin Emma was de moeder van de latere koningin Wilhelmina. Zolang haar dochter minderjarig was, trad zij als regentes op tussen 1890 en 1898. Zodoende heeft zij waarschijnlijk een belangrijke rol op de achtergrond gespeeld in het eerste Haagse Vredescongres van 1899, dat in 1999 zijn 100-jarig bestaan vierde als "The Hague Appeal for Peace". Deze laatste viering was een belangrijke inspiratiebron voor ons, vandaar dat de naam EMMA erg aansprak.

We zijn toen op zoek gegaan naar andere afkortingen die onze intenties konden dragen en vonden:

EMMA ( Nederlands) = "Elkaar Motiveren tot Mondiale/Maatschappelijke Aktie/Aktiviteiten"
EMMA ( Engels) = "Environmental Meetinghouse for Movements and Associations"

Via de kring van genodigden op 20-02-2002 is de volgende franse afkorting voorgesteld:

EMMA ( Frans) = "Ensemble pour un Monde Meilleur et Accueillant/Alerte/ Allié/Altruiste"
' (Samen voor een betere en (accueillant)  gastvrije  /  (alerte) wakkere, alerte, op z'n hoede zijnde  /  (allié) met elkaar verbonden /  (altruiste) menslievende  Wereld). "

EMMA(dutch-engels)="Earth Mother-Moeder Aarde"

En zelfs de afkorting M.A. voor Moeder Aarde spreek je uit als EMMA !

Vraag:  Wat zou EMMA dan kunnen betekenen in elke andere taal die in Nederland gesproken wordt ?


Vanaf de straat

Hoofdgebouw vanaf de straat.

Het pand is vrijstaand, gelegen tussen een straat en een spoorbaan met een groot grasveld dat heel veel gebruiksmogelijkheden biedt. De ingang bij het hek is links buiten beeld. Daar staat ook een vlaggestok waaraan vroeger de Scouting vlag hing en nu de vlag van de VN hangt.


Plattegrond

De westvleugel is een grote zaal van 10 bij 7 meter. De middelste ronde ruimte (middellijn 5 meter) heeft een openhaard. De ronde scheidingswand tussen deze ruimtes kan opengeschoven worden, zodat er een nog grotere ruime ontstaat.

De oostvleugel bevat een tussenruimte, die nu als bergruimte wordt gebruikt, en de UNESCO bibliotheek (7 x 5 m)

Het pand heeft verder vier toiletten en een keukentje met bedieningsluik. Voorts zijn er twee kleinere ruimtes van 5 bij 5, waarvan één als secretariaat is ingericht en de andere - de noordvleugel - als vergaderruimte gebruikt kan worden.


Gebruik door derden

Uitgangspunt is, dat het pand zoveel mogelijk beschikbaar moeten komen voor aktiviteiten die in de doelstellingen van EMMA passen. (Verenigde Naties, Mensenrechten, Wereldburgerschap, Zorg voor het miljeu, het VN-Vredesdecennium 2001-2010 enz.). Gebruik door derden zal dus nooit een hoofddoel zijn maar kan hoogstens noodzakelijk zijn om financieel rond te komen.