Donateurs


Algemeen

Giften zijn mogelijk in de vorm van tijd (zie onder vrijwilligers),
in natura (schrijf een email naar
emma.utrecht@planet.nl ) en in euro's.

Gelden zijn welkom op girorekening 9401944 t.n.v Stichting EMMA te Utrecht.