EMMA Folder


Onderstaande tekst is ook verkrijgbaar als een tweezijdige, in drieën vouwbare folder. Klik hier. Het is de basistekst die de situatie van 25 maart 2008 weergeeft.

 (versie 0.43 van 25 maart 2008)

EMMA

Centrum
voor
Wereld, Vrede en Milieu


Het EMMA pand, Cremerstraat 245, Utrecht.
tegenover nrs. 200-222

Er is sinds kort vlak bij het centrum van Utrecht een pand beschikbaar voor werelddoelen. Uitgangspunt hierbij is, een ieder naar eigen inzicht en geweten initiatieven en activiteiten te laten ontplooien.

EMMA wil zodoende:

 1. de wereldvrede bevorderen,
 2. een leefbaar milieu op aarde bevorderen,
 3. een wereldrechtsorde bevorderen,
 4. een cultuur van vrede en geweldloosheid tot stand brengen.
 5. begrip wekken voor
  1. de Verenigde Naties,
  2. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
  3. het Handvest van de Aarde
  4. het Wereldburgerschap.

EMMA heeft:

 1. een grote, vrijstaande werk- en ontmoetingsruimte aan de Cremerstraat 245 te Utrecht,
 2. een groeiende kring enthousiaste vrijwilligers,
 3. een dynamische strategie tot 2010 in het kader van het VN-Vredesdecennium.

Hiermee beoogt EMMA individuen, groepen, bewegingen en verenigingen in Utrecht en daarbuiten te ondersteunen door het bieden van faciliteiten voor studie, secretariaten, workshops en bijeenkomsten.

Het ideaal van de mensheid als één grote familie die gemeenschappelijk het leven op aarde verzorgt en beheert zonder de belangen van toekomstige generaties en andere levensvormen te schaden is hierbij het uitgangspunt.

Dit wordt nagestreefd in samenhang met het Vredesdecennium 2001-2010 dat door de VN is ingesteld na een oproep van de Nobelprijswinnaars voor de Vrede.

Indeling van het EMMA-pand:

Het vrijstaande pand ligt op 1400 m2 grond tussen tussen een straat met huizen aan de zuidzijde en de spoorlijn Utrecht-Rotterdam aan de noordzijde.

Er is o.a. een grote zaal, de huisvesting van de Unesc0bibliotheek en het is daarnaast voorzien van 4 toiletten en een keukentje met met koffieluik.

Ruimtes voor bijeenkomsten

De drie middenruimtes hebben een bijzonder kenmerk. De middelste ruimte van 5 bij 5 m heeft in het centrum een open haard en is omgeven door ronde schuivende wanden die de grote westvleugel kan verbinden met de tussenruimte naar de bibliotheek en de noordvleugel.

In februari 2002 begon een periode van proefdraaien om de idealen van EMMA te realiseren. Als feestelijk startpunt hebben wij op 20-02-2002 om 20.02, in een groep van 20 mensen een Vredespaal onthuld met 4 vredeswensen in 4 talen, nl. Japans, Arabisch, Engels en Nederlands: "May Peace Prevail".

Het pand blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien waarmee een essentieel stuk van de financiering gedekt is en activiteiten op de lange termijn veilig gesteld zijn.

Wereldburgers, VN-geďnteresseerden en met name medewerkers aan het VN-Vredesdecennium 2001-2010 kunnen van het pand gebruik maken. Groepen die met het milieu, de vrede en de wereld bezig zijn, zijn vanzelfsprekend welkom.

Unesco bibliotheek

Sinds de zomer van 2007 biedt EMMA ook onderdak aan de bibliotheek en het archief van UNESCO nederland.

Iedere woensdag is deze geopend van 13.00 - 17.00 uur. Daarnaast op afspraak via telnr. 030-2926493 of via info@unesco-bibliotheek.org

Zie ook www.unesco-bibliotheek.org voor de boekencatalogus.

De bibliotheek wordt in afwachting van subsidie gerund door vrijwilligers. Omdat een organisatie nooit teveel vrijweilligers kan hebben, blijven wij op zoek. Belangstelling? Bel of mail naar Luuk van Dinter.

De Hague Appeal for Peace

In mei 1999 heeft in Den Haag een groot vredescongres plaatsgevonden waar 10.000 vertegenwoordigers van de mondiale vredesbeweging aanwezig waren. Hieruit resulteerde een actieprogramma van 50 punten, de "Agenda of the Hague Appeal for Peace", geordend in 4 hoofdlijnen en voortkomend uit 10 thema's.

De plannen van de Nobelprijswinnaars voor het jaar 2000, dat een Jaar voor de Vredescultuur zou moeten worden en inderdaad werd, horen hier ook bij, alsmede die van het VN-Vredesdecennium, een tien-jaren plan om een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid tot stand te brengen in de periode 2001-2010.

Vrijwilligers gevraagd

Het slagen van dit project is voor een zeer groot deel afhankelijk van vrijwilligers van alle leeftijden.

Activiteiten waarop zij kunnen intekenen zijn:

 1. Organiseren van evenementen in het EMMA pand.
 2. Onderzoek naar een mondiaal verantwoorde economie en wereldrechtsorde
 3. Onderhoud en verbetering van het EMMA-pand, ook tuinonderhoud als bijv. gras maaien, struiken snoeien.
 4. Ontwerpen van Posters en Maquettes.
 5. Publiciteit en Internet

Voor aanmelding zie colofon. Elke woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 zijn wij in het EMMA-pand aanwezig voor nadere informatie.

VN-Vredesdecennium 2001-2010

De bedoeling is op het eind van het Decennium, d.i. voor 31 december 2010, een "Internationale Conventie betreffende een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld" eenstemmig aan te nemen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Kort geformuleerd: de Vredescultuur moet dan een door alle wereldbewoners ervaren en beoefend feit zijn.

In 1999 was op de Hague Appeal for Peace reeds voorzien in de volgende fasen:

Fase 1: 2000. Een jaar ter voorbereiding van het decennium. "Manifesto 2000" is ondertussen ondertekend door minstens 70 miljoen mensen.

Fase 2: 2001-2002. Informatie en consultatie, wereldwijd opstarten van een discussie op plaatselijk niveau over vrede en geweldloosheid, waarbij aan de burgemeesters van alle gemeenten overal ter wereld de taak wordt toebedeeld de resultaten van deze discussie van onderaf te bundelen en door te geven naar de eerst hogere bestuurslaag.

Als idee en thema is dit 10-jaren plan door de VN aangenomen. Deze strategische invulling echter nog niet, zodat het VN-Vredesdecennium veel lijkt op een pot zonder vredesplant. Eigenlijk ligt het vredesdecennium ongeveer een jaar achter op schema, maar kan via een omweg weer op dit schema terug komen: de huidige discussie over wereldwijde bestrijding van terrorisme en ook Johannesburg 2002 kan leiden tot een aanvaarding van het Handvest van de Aarde en een herbevestiging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hiermee kunnen we de overige fasen van het vredesdecennium ingaan.

Fase 3: 2003-2004. Synthese van de lokale bijdragen. Onderwijsexperimenten

Fase 4: 2005. Nationaal niveau

Fase 5: 2006-2007. Regionaal niveau

Fase 6: 2008-2009. Internationaal niveau

Zodoende kunnen we via deze discussiestrategie van het Vredesdecennium komen tot een wereldwijd gedragen hervorming van het stelsel van de Verenigde Naties, de Multinationale Ondernemingen en de staten zelf.

Gebruikers

All Win Werkgroep, Amnesty International, De Vloer, DWARS, Kruispunt, LETS-Utrecht, Milieudefensie, Moon Lodge, Musical Medusa Repetities, NANAI, Nationale Jeugdraad, NVVN, PAIS, Platform Vredescultuur, Platform tegen de Nieuwe Oorlog, SIW, Trance Dancing, Zin!, WFBN, reünie Vrienden van de Oude Wijk,, Unesco -onderwijscommissie en diverse (verjaars) feesten.

Beschikbaarheid

Het EMMA-pand is beperkt beschikbaar voor bijeenkomsten van derden. Voorwaarden zijn: geen geluids- en parkeeroverlast. Parkeren in de woonbuurt waarin EMMA ligt is gratis, en dat willen we graag zo houden.

Colofon

Vaste inloopmiddag:
elke woensdag tussen 11.00 en 17.00 of op afspraak.

Adres: Cremerstraat 245, 3532 BJ Utrecht

Telefoon: 030-293 87 17,
b.g.g. 030-281 74 81 (Leonard Kater)
of 030-261 77 23 (Floris Methorst)

Website: www.emma-utrecht.nl
Email:
emma.utrecht@planet.nl

Postbankno: 9401944 t.n.v. Stichting EMMA, Centrum voor Wereld, Vrede en Milieu, Kasaidreef 19,
3564 AS Utrecht.

Bestuur Stichting EMMA,

Voorzitter/penningmeester: Drs. F.J. Methorst, Kasaidreef 19, 3564 AS Utrecht, 030-261 77 23, floris.methorst@planet.nl

Secretaris: L.G.W. Kater, Gaasterland 48, 3524 CB Utrecht, 030-281 74 81, lgwkater@wanadoo.nl

Inschrijving KVK onder nr. 30183323

(Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden!)


( gecreeerd op 20 november 2001, bijgewerkt op 16 november 2008 )