Link Pagina

( VN-Vredesdecennium 2001-2010 | Platform Vredescultuur | Overige sites )
"Voor de opbouw van een
Cultuur van Vrede en Geweldloosheid
voor de Kinderen van de Wereld"


VN-Vredesdecennium 2001-2010:

De officiële mondiale website voor het VN-Vredesdecennium zit bij UNESCO en is het beste benaderbaar via www3.unesco.org/iycp/

Manifesto2000 is belangrijk als grassroots-voorbereiding op het VN-Vredesdecennium en zit op: http://www3.unesco.org/manifesto2000/
Tot 22 februari 2002, zijn er 75 222 003 ondertekeningen van Manifesto 2000 geteld, waarvan een 75.000 uit Nederland blijken te komen!

De geschiedenis van het VN-Vredesdecennium is verder te vinden op www.nobelweb.org en in het Nederlands bij het Platform Vredescultuur op: www.vredescultuur.nl


Bij het Platform Vredescultuur zijn de volgende organisaties aangesloten:

Stichting Burger Vredes Teams Nederland
Doopsgezinde Vredesgroep
Europees Centrum voor Conflict Preventie
Franciskaanse Vredeswacht
Humanistisch Vredesberaad
Kerk en Vrede
Museum voor Vrede en Geweldloosheid
Pais
PBI Nederland
Quaker Vredescommissie
Stichting Formaat
Stichting voor Aktieve Geweldloosheid
Vrouwen voor Vrede
Werkgroep TV geweld
WILPF Nederland


Overige websites:

A. De volgende sites hebben een speciale betekenis voor EMMA omdat de tien thema's van The Hague Appeal for Peace een goed uitgangspunt lijken voor een workshop programma en omdat de tweede Vredes Zuil in Nederland in EMMA geplaatst is. De eerste zuil staat voor het Vredespaleis in Den Haag.

De Universele Verklaring en het Handvest van de Aarde zijn verder het hart van een nieuwe mondiale ethiek en de uiteindelijke internationale rechtsorde die korte metten zal moeten maken met alle vormen van mondiaal onrecht jegens alle vormen van leven op aarde.

B. Onderstaande sites hebben alle aansluiting op de subthemas van EMMA, Centrum voor Wereld, Vrede en Milieu, enigszins geordend naar geografische werkingssfeer.

Jeugdorganisaties

Suggesties zijn welkom bij emma@lgwkater.nl .
Opname criterium is, dat de websites essentiële bouwstenen
moeten leveren voor de doelstellingen van EMMA
en een goed begrip van het VN-Vredesdecennium.