Programma 2012

Zie www.emmacentrum.nl en druk op "agenda"


Programma 2011


Uitnodiging za 28 mei: Wereldburgerpaspoort

door: WFBN, EMMA, All Win Network en Bond voor Wereldburgers

Wereldburgerpaspoort

PROGRAMMA

13.30

Ontvangst met koffie en thee.

14.00

Welkom en inleiding over RECIM (REgistre CItoyennes du Monde) door Peter Davidse (dagvoorzitter, WFBN).

14.30

Overzicht van de verschillende versies wereldburgerpaspoorten door Floris Methorst (Emma, All Win).

15.15

Pauze.

15.30

Presentatie "Hoe het wereldburgerpaspoort bijdraagt aan de Soevereine Wereldburger" door Luuk van Dinter (WFBN. Emma).

16.15

Discussie

17.00

Afsluiting met een hapje en een drankje.
Tijdens deze bijeenkomst zijn wereldburgerpaspoorten verkrijgbaar ( € 15,-)

Graag pasfoto meenemen.
 

Plaats: Emma Centrum, Cremerstraat 245/247, 3532 BJ Utrecht ( tegenover huisnr. 222).

Aanmelden: Floris Methorst 030 261 77 23 of Luuk van Dinter 0412-45 11 41

Prijs: € 5,- (WFBN leden hebben gratis toegang!)

Voor routebeschrijving: route

 

top
download uitnodiging: hier

A World that Works for All

Uitnodiging voor vrijdag 25 maart 2011

Utrecht Klimaatneutraal in 2040 ?

Werk eraan met hart, hoofd en handen!

inleiders: Pine Berg (Natuur- en Milieufederatie Utrecht)
Saskia Kluit (Energie-Utrecht)
Leonard Kater (Utrecht Lunetten)

PROGRAMMA

13.00

Zaal open met koffie en thee

14.00

Welkom door Floris Methorst.

14.05

Pine Berg (Natuur- en Milieufederatie Utrecht): “Provincie Utrecht volledig klimaatneutraal in 2040”.
In 2040 wil de provincie volledig klimaatneutraal zijn wat betreft haar energievoorziening. Dat heeft zij in eigen handen. Om dit te bereiken is een inventarisatie van (alle) alternatieven gemaakt. Zie ook www.nmu.nl en www.utrecht2040.nl

15.15

Saskia Kluit over Energie-U. Zie ook: http://www.energie-u.nl

15.40

Leonard Kater over zijn plan de wijk Lunetten waar hij woont, energie- en klimaatneutraal te maken met Groene Daken en veel Gevelgroen. Zie ook: http://home.xmsnet.nl/lunetten

16.05

Pauze en groepsgesprek, eventueel opsplitsen in kleinere groepen met plenaire samenvatting.
Kernvraag: Wat gaan we doen aan actie, autodidaktiek en onderzoek?

18.00

Diner (kok: Karin Neijndorff)

Plaats: Emma Centrum, Cremerstraat 245/247, 3532 BJ Utrecht, tegenover nr 222.

Aanmelden ivm diner: Floris Methorst 030 2617723 of Pim van Monsjou 030-2286173

Prijs: € 15. Parkeren gratis. Zaal open vanaf 13.00

Routebeschrijving: zoek in Google bij Route naar Cremerstraat 245

Organisatie: All Win Network & EMMA
top

A World that Works for All

All Win Network EMMA

vrijdag 25 februari 2011

(13.00 zaal open) 14.00 tot 18.00

Onze wereldeconomie: een mondiaal casino?

sprekers: Ad Broere en Martijn Jeroen van der Linden

De credietkrisis staat nog volop in de belangstelling, en is van monetaire oorsprong - en kan dus alleen monetair goed aangepakt worden.
De econoom Ad Broere heeft hiervoor voorstellen gedaan in zijn boeken Naar een menselijke Economie en Ending the Global Casino.
Ook hebben de deelnemers aan de jaarlijkse conferenties van Tilburg/Antwerpen dit jaar een Routeplan uitgestippeld met allerlei voorstellen. Martijn Jeroen van der Linden heeft daar alle 10 workshops plenair samengevat en is bezig met een boek te schrijven.
Beiden zijn uitgenodigd om hun licht over deze problematiek te laten schijnen.
Wie zich vooraf op de hoogte wil stellen, kan terecht op de websites www.adbroere.nl en www.economischegroei.net

PROGRAMMA

14.00

Welkom door Floris Methorst.

14.05

Korte inleiding op de middag door Leonard Kater, gevolgd door een presentatie van Ad Broere over Ending the Global Casino en Martijn Jeroen van der Linden over het Routeplan naar een Eerlijke Economie.

16.00

Pauze en groepsgesprek, eventueel opsplitsen in kleinere groepen met plenaire samenvatting.
Kernvraag: Wat gaan we doen aan actie en educatie?

18.00

Diner met onze kok, Mary Bish.

Plaats: Emma Centrum. Utrecht. Cremerstraat 245/247, 3532 BJ tegenover nr 222.

Aanmelden ivm diner: Floris Methorst 030 2617723, Leonard Kater: 030-2817481

Prijs: € 15. Parkeren gratis. Zaal open vanaf 12.30

Voor routebeschrijving zoek in Google bij Route naar Cremerstraat 245
top
download uitnodiging:
hier

A World that Works for All

All Win Network /EMMA

Uitnodiging voor

vrijdag 28 januari 2011

13.00 tot 18.00

Onze aarde als “De Commons”

Krijgt ieder een fair share?
Of zal ons dat een zorg zijn?

Het is geen geheim meer dat een klein deel van de mensheid haar voetafdruk zal moeten verkleinen. Jan Juffermans en De Kleine Aarde hebben baanbrekend werk verricht om te laten zien hoe dit berekend kan worden. Zij zien in dat regeringen alleen ontoereikend zijn en dat bedrijven en instellingen, maar ook mensen zelf actief moeten worden.

Boerenmarkten, het LET System, Buurtpreventie, Transition Towns zijn voorbeelden van maatschappelijke organisatie voor de Commons.

De Commons bestaan uit:

1.groepen mensen (commoners), die 2.op een open, democratische manier de verantwoordelijkheid op zich nemen (commoning) 3. voorbelangrijke basisvoorwaarden voor hun leven(common goods, zoals gezond voedsel, huisvesting, lokale economie, veiligheid, duurzame energie, cultuur).

Door gelijkwaardige samenwerking, waarbij zorg voor ieder mens en het natuurlijk en sociaal kapitaal de hoogste prioriteit hebben, begint de Commonsbeweging een all-win-wereldbeweging te worden. Door de gezamenlijke zorg voor elkaar en de commons goederen gaan we er materieel en spiritueel op vooruit.

Ook de VN erkent de grote bijdrage die ieder mens kan leveren. Bij de voorbereiding op Rio+20, de topconferentie die in 2012 plaatsvindt, heeft de VN ons uitgenodigd om bij te dragen aan het rapport dat bij de voorbereiding hiervoor als achtergrondinformatie gebruikt wordt. In deze workshop zullen wij individueel en ook als Commons werken om daarvoor informatie te verzamelen.

PROGRAMMA

14.00

Floris Methorst: Welkomswoord.

14.05

Ank van Gulik (ITANT en EUROTAS): Groepsreflectie gericht op ontspannen groeps-samenwerking.

14.10

Lisinka Ulatowska (Wereldburgers): IntroductieA World that Works for All m.b.t de thematiek van de workshop. Voorbeelden van de Commons en de kenmerken ervan.

14.20

Jan Juffermans (voorheen De Kleine Aarde). Hoe wij de stand van zaken op aarde  kunnen meten en overzien, en de concrete stappen naar een Fair Earth Share voor iedereen. Wij meten daarna onze voetafdruk.

14.50

Meetpauze. Wij vullen onze bevindingen in op een postcode-formulier .

15.05

Een visualisatie met korte gerichte vragen.

15.15

Wat zou een ieder persoonlijk kunnen en willen gaan doen?

15.30

In twee commonsgroepen bereiden wij onze gezamenlijke inbreng voor de VN voor.

17.00

Plenair brengen wij onze inzichten bij elkaar.

18.00

Diner met onze topkok, Mary Bish.

Plaats: Emma Centrum. Utrecht. Cremerstraat 245/247, 3532 BJ tegenover nr 222.

Aanmelden 030 2938717, Floris Methorst 030 2617723, Lisinka 035 6919275 of Pim van Monsjou 030 2286173
Prijs: € 15. Parkeren gratis. Zaal open vanaf 12.30

Voor routebeschrijving zoek in Google bij Route naar Cremerstraat 245