De UNESCO Bibliotheek, Documentatie en Voorlichtings Centrum
van en voor
Nederland

Na beeindiging van de voorlichtingstaak van het UNESCO Centrum Nederland te Amsterdam in 2006/2007 is de UNESCO bibliotheek naar EMMA verhuisd. Dit betekent, dat EMMA thans de officiele "Depository Library" in Nederland is voor  het hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs.

Na uitpakken en een verbouwing is deze nu goed ingericht en bereikbaar. De ruimte is tevens in gebruik als inspirerende vergaderlokatie voor groepen tot 15 mensen.

Het "VN-ARENA, School voor Wereldburgers" project van de Onderwijswerkgroep van de NVVN voor scholieren van 10-18 jaar heeft hier haar uiteindelijke vormgeving gekregen. 

Website: www.unesco-bibliotheek.org

Uitnodiging om mee te werken

De volgende bibliothecaire werkzaamheden zijn nog nodig om er een goed funktionerend instituut van te maken:

 1. Vorming van een rechtspersoon voor beheer, subsidiering en uitbouw van de UNESCO bibliotheek, bestaande uit een bestuur en een Commitee van Aanbeveling.
 2. Vorming van een groep enthousiaste vrijwilligers om de openingstijden van de bibliotheek te verruimen en indien mogelijk aanstelling van een bibliothecaris voor 1-3 dagdelen per week.
 3. Alle boeken (80-100 meter plankruimte) voorzien van rugnummers.
 4. Een uitleensysteem opzetten.
 5. Aansluiting zoeken bij officiele bibliotheken als de UB en de OB.
 6. Inrichten van studie, computer en kopieerfaciliteiten

Daarnaast is EMMA nog bezig met

 1. Een interne verbouwing om met name het notulen en tijdschrift archief goed te ontsluiten.
 2. Het bedenken van ver-reikende projecten om de doelstellingen van de UNESCO zo krachtig mogelijk te bevorderen.
 3. Een digitaal schoolbord te organiseren.

Openingstijden

De bibliotheek is voorlopig alleen open op woensdagen van 11-17 uur en verder na telefonische afspraak (030-293 87 17, bgg 030 - 261 77 23, Floris Methorst)

Lokatie

Cremerstraat 245, tegenover 220, Utrecht
1 km vanaf Utrecht CS, ook bereikbaar via lijn 5, 2e halte uitstappen ( Hazebroekstraat ). Zie verder deze routebeschrijving

Links

 1. UNESCO: www.unesco.org
 2. Nationale UNESCO Commissie: www.unesco.nl
 3. Vlaamse UNESCO Commissie: www.unesco-vlaanderen.be
 4. UNESCO Centrum Nederland: www.unescocentrum.nl
 5. NVVN: www.nvvn.nl