ONDERZOEK & AKTIES
aangaande de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

( oertekst | bron | analyse | onderzoek & akties )


 

 

De Universele Verklaring is een moreel-juridisch antwoord op de staatsterreur die in Wereld Oorlog enorme proporties had aangenomen. Het Nederlandse constitutionele antwoord hierop was de verankering van het streven naar een Internationale rechtsorde in onze grondwet van 1948 en aanvaarding van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954 waaraan zelfs onze grondwet gehoorzaamheid verschuldigd is. Met name in artikel 43 wordt rechtstreeks verwezen naar het begrip "zorg voor de fundamentele menselijke rechten en vrijheden" in samenhang met de begrippen "rechtszekerheid" en "deugdelijkheid van bestuur".

Dit roep natuurlijk de vraag op, hoe dit statuut in de nederlandse rechtspraktijk heeft gefunktioneerd en welke betekenis dit artikel heeft gekregen.

Ook blijkt toen reeds toetsing van wetten aan het Statuut mogelijk te zijn, in tegenstelling destijds tot toetsing van wetten aan de Grondwet. Groen Links heeft echter onlangs een wetsvoorstel ingediend om toetsing van wetten aan een aantal mensenrechtenartikelen in de Grondwet mogelijk te maken. Zie http://www.groenlinks.nl/partij/2dekamer/nieuws/4001903.html voor details.

In 2004 viert dit Statuut haar 50-jarig bestaan. Wordt het niet hoog tijd, via dit artikel 43 de volledige tekst van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens rechtskracht te verlenen in de rrechtspraktijk, zodat alle wetten daar nu reeds aan getoetst kunnen worden?

Eigenlijk kon dat al vanaf 1954.

De tijd lijkt dus overrijp, temeer daar uit het wetsvoorstel van groen Links blijkt, dat de Raad van State en de Hoge Raad die tot op heden altijd toetsing van wetten aan de grondwet hebben tegengehouden, "om" zijn.

 

 

 

 

( gecreeerd op 28 februari 2002, bijgewerkt op 13 Oct 2003 )