Vrijwilligers en klussen in EMMA

( algemeen | activiteiten | klussen | aanmelding )


Algemeen

EMMA heeft er voor gekozen het pand op niet-commerciële basis met vrijwilligers te runnen, te onderhouden en uit te bouwen. In de periode van 1 februari tot 1 oktober 2002 zijn we er in geslaagd het pand na een leegstand van 3 jaar weer gebruiksklaar te maken, en in de periode tot 1 november 2005 hebben wij ook het tweede pand onder ons beheer gebracht en aanzienlijk opgeknapt. In beide panden blijft echter nog wel wat te verbeteren.

Activiteiten

Activiteiten waarop vrijwilligers kunnen intekenen zijn:

  1. Allerlei soorten klussen om het pand nog bruikbaarder te maken dan het nu al is.
  2. Artistieke vormgeving van EMMA.
  3. Organiseren van lezingen, workshops, tentoonstellingen en andere soorten bijeenkomsten. Dit alles binnen de doelstellingen van EMMA.

Daarnaast maken we plannen voor afronding van het vredesdecennium en de tijd na 2010.

Bij verbouwingsplannen letten we op de nieuwste ideeën over duurzaam, energetisch neutraal en ecologisch verantwoord bouwen.

Zoiets prozaïsch als een verbouwing kan dus een lichtend voorbeeld worden van de milieupoot van Emma, Centrum voor Wereld, Vrede en Milieu.

Inhoudelijke vragen:

Uitgaande van EMMA's naam (Elkaar Motiveren tot Mondiale Activiteiten) gaat het om de volgende vragen:

  • Wat doen we met de huidige discussie over terrorisme en de nieuwe gegevens die over de gebeurtenissen van 11 september 2001 bekend zijn geworden?

  • Wat doen we met het klimaat en het Verdrag van Kyoto en het vervolg in Kopenhagen?
  • Wat doen we met de Credietcrisis en al het andere onheil dat hieruit nog over ons kan komen?
  • En het vervolg van Rio (1992, Agenda21), Johannesburg (2002) en de Millenniumtop van 2000 en 2005?

Dit zijn allemaal vragen die gesteld kunnen worden om een cultuur van vrede en geweldloosheid te realiseren.

Het Vredesdecennium "voor de kinderen van de wereld" zoals dat oorspronkelijk op de Haagse Vredesconferentie van 1999 is gepresenteerd en ook als idee door de Verenigde Naties is aanvaard, loopt in de komende jaren als een rode draad door alle aktiviteiten van EMMA.

Dit vredesdecennium is echter dermate vaag ingevuld, dat wij hieraan voor Utrecht en Nederland door de permanente beschikbaarheid van dit pand een mooie, pionierende bijdrage kunnen leveren.

Rotterdam is ons hierin in 2001 al voorgegaan in het kader van "Rotterdam, Culturele Hoofdstad van Europa". Wat kan Utrecht doen?

Klussen

Er zijn nog heel wat klussen te doen in EMMA.

Aanmelding als vrijwilliger

Dit kan door een email te zenden naar Emma . Geef hier ook op, wat je specifieke bijdrage zou kunnen zijn.