Elke Woensdag...

( rondleiden | wensen | klussen | eten | lezingen | workshops )


Op wo 27 februari hebben wij besloten met de toen aanwezigen (Floris, Leonard, Mark, Anastasia, Marijke en Joost) voortaan elke woensdag "aanwezig" te zijn in het pand voor allerlei klussen en besprekingen. Op deze manier zijn wij altijd bereikbaar en iedereen kan dan binnenkomen om het pand in ogenschouw te nemen.

Het is de bedoeling, omstreeks 18.00 een eenvoudige maaltijd te bereiden en zo mogelijk een avondprogramma van allerlei lezingen, sprekers, workshops e.d. te laten groeien. Ook is het mogelijk op woensdagen persoonlijke plannen van huidige en nieuwe deelnemers door te spreken en besluiten te nemen hoe zij in EMMA ingepast kunnen worden.

Tot woensdag 27 maart hebben we een en ander op buitengewoon informele wijze georganiseerd. Eigenlijk wat te struktuurloos. Ook is er tot op heden nauwelijks aktief geworven voor medewerkers. Het voordeel van deze aanpak is, dat je vooral de spontaan - en dus de best - gemotiveerden krijgt. Het nadeel is, dat je een beetje teveel drijft op het toeval. De kunst is nu, een evenwicht te bewaren tussen planning en toeval. Om werving te vereenvoudigen is nu een klussenlijst is gemaakt (zie hieronder).

Degenen die op EMMA afkomen, varieren redelijk gelijkmatig in leeftijd tussen 20 en 70 jaar. Naar schatting is het totaal aantal eenmalige bezoekers voor de evenementen ergens tussen 60 en 70.

De woensdagen dienen er ook voor, om de organisatie van evenementen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een mooie methode is, eerst zelf iets uitproberen, en wanneer dat redelijk lukt, het pand ook open te stellen voor evenementen door derden "op dezelfde golflengte".

Rondleiden en introducties

Wie komen er zoal? In de eerste plaats vooral diegenen die wij persoonlijk op de hoogte stellen van het woensdag-idee op EMMA. Maar die vertellen het ook weer door en zodoende komen er steeds andere mensen.

Ook op andere dagen zijn wij er zo af en toe in geslaagd na afloop van een vergadering elders in de stad mensen uit te nodigen een kijkje in het pand te nemen.

Dit heeft via-via geleid tot een uitnodiging op de lokale radiozender van Amsterdam bij het praat programma "Hoe bedoel U" van Julius Visjager. Julius is een journalist die bekend staat om zijn goede vragen aan premier Kok en die het weekblad "The Daily Invisible" in handgeschreven nederlands uitgeeft. Leonard Kater heeft hier op vrijdag 22 maart van 10-11 uur zijn media-doop over EMMA ontvangen. Het heeft in ieder geval geleid tot een enthousiast bezoek van Edward Luyken, een kollega van Julius in dit programma. En waarschijnlijk ook tot een vraag van Julius aan premier Kok - hij heeft het ongeschreven recht altijd de laatste vraag te mogen stellen op de persconferentie van de Minister President.

Dit alles zullen we wat gerichter kunnen bevorderen door zelf evenementen te gaan organiseren onder de drie themas van EMMA en de hoofddoelstelling, de tijdsplanning van het VN-Vredesdecennium.


Wensen en Discussiepunten

Onderwerpen die aangezwengeld zijn, zijn de volgende:

1. Mogelijkheid van Melkertbaan bij EMMA.
Voorlopig antwoord:
zolang EMMA nog in de proefperiode zit (tot 1 juni) en nog geen rechtspersoonlijkheid heeft, kan dit nog niet. Het enige wat kan, is zo'n Melkertbaan bij een bevriende rechtspersoon onderbrengen met het oog op het ontplooien van EMMA aktiviteiten.

2. Het pand zou wat "warmer" moeten worden ingericht. Kamerplanten, wat meer wandversiering en ook betere wandverlichting is heel sfeerbepalend.
Voorlopig antwoord: Prima idee, realisatie is echter afhankelijk van giften in geld of natura

3. Mogelijkheid van Beeldhouwen op het grasveld rondom Emma.
Voorlopig antwoord: Hier is toestemming van de buren voor nodig die ditzelfde grasveld altijd op zaterdagmorgen willen kunnen gebruiken.

4. Noodzaak van een praatpapier om EMMA goed te positioneren in de Vredes- , Miljeu-, Mensenrechten en Derde Wereld beweging van Utrecht.
Voorlopig antwoord:
wordt aan gewerkt, o.a. via deze pagina.

5. Gebruik van het EMMA pand als tentoonstellingsruimte.
Voorlopig antwoord:
Prima idee, maar het pand ligt in een buurt met woonbestemming. Men moet er speciaal naar toe komen. Men komt niet spontaan op het idee zomaar eens binnen te lopen. Toch kan het pand uitstekend funktioneren als een vast punt voor een reizende tentoonstelling, die dan in EMMA ontwikkeld kan worden voor plaatsing elders.


Klussen

Er zijn nog heel veel klussen te doen op EMMA


Eten

Tot op heden is het aantal eters niet groter geweest dan 4 op woensdagen. Het lijkt wenselijk, dit idee uit te breiden tot dat van een "(brood?)maaltijd-met-thema-en-spreker" tussen 17.30 en 19.30.


Lezingen

Woensdag spreker en onderwerp websites/webpaginas
3 april Peter Toonen over "De Natuurlijke Tijd". voor aankondiging zie hier
10 april    
17 april    
24 april: Lisinka Ulatowska over "VN en Wereldburgerschap in het Vredesdecennium" (zie ook http://www.worldcitizensaction.com/ )
1 mei Leonard Kater over "Groene Vredesenergie"  
8 mei Carl Big Heart over Indiaanse Zweethut Ceremonies. (zie ook www.bigheart.nl )
15 mei    
22 mei Mies Brouwer over "Globalisering met een Menselijk Gezicht"  
29 mei Evaluatie  
5 juni Videoavond over de Spiritualiteit van de Marrons  
12 juni Peter Toonen over "De Natuurlijke Tijd".  
19 juni nog vrij  
22 juni (za) "Drummen voor de Vrede" voor Kinderen (en ouders) ==> lees verder ==>
26 juni Buitenaards leven op aarde en wat je er mee kunt  
3 juli Platform Vredescultuur  
     
     

 

Workshops

Een programma is in voorbereiding over de 3 hoofdthemas van EMMA:

Wereld:

Mensenrechten, Global Ethics, Handvest van de Aarde

Vrede:

de Agenda van de Hague Appeal for Peace met 50 punten, 10 themas en 4 hoofdlijnen .
Opbouw van een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid,
Vredeszuilen, Seeds of Wholeness.

Milieu:

De klimaatproblematiek, afschaffing fossiele brandstoffen,
ecologisch verantwoordde stedenbouw.

Themas die hier dwars doorheen lopen zijn:
Tijd en Spiritualiteit
Wereldmunt en Wereldenergie
als grondslag voor een mondiaal basisinkomen.

( gecreeerd op 11 maart, laatstelijk bijgewerkt op: 14 oktober 2009 )

 

 

.